In Aktie

Bewegende SG-BepalerWerking

Op het groene schepje (links) valt het product dat door u verwerkt wordt. De arm met het schepje draait onder de voorschraper door. Daarna draait het schepje door boven de blauwe ton en het product wordt door de gebogen grijze plaat tegen gehouden, waardoor het product in de blauwe ton valt.

Dit gaat zo continue door totdat de ton vol is. Zodra de ton vol is zal de groene arm verder door draaien waardoor de ton wordt geleegd door het wegdraaien van de bodem. Het product valt op de transportband waar ook de hoofdmateriaalstroom op valt en zal verder getransporteerd worden naar bijvoorbeeld een big-bag vulinstallatie, een afzakmachine of direct naar de vrachtauto.

Er wordt continue gewogen en elke keer dat de ton vol wordt bevonden zal het soortelijk gewicht worden bepaald.

Om een duidelijk beeld te krijgen over de werking van de SG-bepaler is er een film gemaakt waarop dit goed te zien is.


Video