Measuring Bulk Density, Moisture and Volume

Quantity Checker

Controlesysteem voor het meten van het vulniveau van zakken

Er zijn veel verpakkingslijnen waar producten in zakken worden verpakt en waarbij het vanwege de slechte stromingseigenschappen van het product moeilijk is om een hoge vulnauwkeurigheid en -snelheid te combineren. Veel van deze producten worden gedoseerd per volume, omdat dit een snellere manier is om de zakken te vullen dan op basis van gewicht, wat altijd een weegschaal en stilstand vereist.

Als het gewicht van elke vulling gecontroleerd moet worden nadat de zak de vulmachine heeft verlaten, is een automatische checkweegschaal nodig of moeten meerdere zakken handmatig op een weegschaal worden geplaatst. De laatste oplossing vereist geen integratie van een checkweegschaal in de lijn, maar is wel zeer tijdrovend.

Het vullen van zakken met een volumedoseerder brengt een dilemma met zich mee: als er op hoge snelheid wordt gevuld, kunnen veel zakken per uur worden gevuld, maar er kan een grote variatie in het vulniveau optreden. Als er op lagere snelheid wordt gevuld, is de variatie waarschijnlijk (veel) kleiner, maar kan het aantal gevulde zakken per uur aanzienlijk lager zijn. Vullen op zo’n lagere snelheid is economisch onaantrekkelijk, dus optimalisatie van de snelheid van vullen en het vulniveau van zakken is belangrijk. Bij hoge snelheden moet ten minste drie opeenvolgende gevulde zakken worden gewogen om te bepalen of het vulproces moet worden aangepast, maar dit is economisch niet haalbaar.

Het wegen van gevulde zakken
In veel situaties wordt een checkweegschaal in de lijn geïntegreerd, zodat het niet nodig is om zakken uit de lijn te halen. De meeste checkweegschalen zijn units die in het lijntransport moeten worden ingevoegd, dus bij integratie achteraf moet de opstelling van de lijn worden aangepast om ruimte te maken voor de benodigde extra apparatuur. Dit omvat niet alleen het vervangen van de vulmachine, maar ook het veranderen van het toevoertransport, bekabeling, pneumatiek, stofbestrijdingssystemen en meer.

INADCO Quantity Checker

De INADCO Quantity Checker is een onconventionele checkweegschaal en heeft twee belangrijke voordelen. Het eerste voordeel is dat deze checkweegschaal geïntegreerd kan worden in een van de transportbanden, waardoor er geen extra ruimte nodig is. Het tweede voordeel is dat de passerende zak tijdens het transport gewogen wordt, waardoor er geen stilstand nodig is.

Grafiek

Elke gemeten zak wordt weergegeven in een grafiek. De INADCO Quantity Checker slaat de waarden van de laatste 1000 gemeten zakken op en toont standaard de laatste 20 gemeten zakken in de grafiek. Door de waarde “Metingen in 1 bar” te wijzigen, kan de operator de trend van het vullen van de zakken over een veel langere periode zien.

Wanneer een zak, of het gemiddelde van een groep zakken, buiten de bovengrens valt, wordt de balk rood gekleurd. Als de gemeten waarde van de zak lager is dan de ondergrens, wordt de balk blauw gekleurd.

Receptuur

Het INADCO-systeem werkt met recepten. De Productiemanager of Kwaliteitsmanager bepalen hoe de lijn moet presteren. Dit wordt niet beslist door de Operator!

Het recept omvat – onder andere – parameters voor:

  • De initiële waarde van de Bulk Dichtheid, die gebruikt moet worden als er nog geen meetwaarde beschikbaar is
  • Het nominale vulniveau. (bijv. 70 L) Het minimale vulniveau. (bijv. 69 L) als ondergrens voor de weergegeven waarden
  • Het nominale vulniveau. (bijv. 73 L) als maximale waarde voor de weergegeven waarden
  • De compressieverliezen. In de meeste gevallen moet er rekening worden gehouden met een bepaald percentage (ongeveer 3%) extra vulling IN de zak om de Nominale waarde ERUIT te halen, vanwege de compressie van de zak na het vullen.
  • Gewicht van de lege zak

Voordelen

Vol automatisch

Eenvoudig te integreten

Geen stilstand tijdens weging

Quantity Checker

De Quantity Checker meet elke zak.

De INADCO Quantity Checker is gemonteerd in een fabriek die potgrond produceert, op basis van mengsels van verschillende soorten turf, meststoffen en andere additieven.

Het systeem is geïntegreerd in een bestaande transportband.

Het installeren van de Quantity Checker in een bestaande transportband

Een instructievideo laat zien hoe eenvoudig het is om de Quantity Checker te installeren in een bestaande transportband.

Project voorbeeld

Een tuinbouwbedrijf produceert met 8 verpakkingslijnen meer dan 200.000 pallets met zakken per jaar met turf, potgrond en schors. Zakken in de tuinbouwsector worden niet uitgedrukt in metrisch volume, maar in ENm³ volume. Het grote verschil is dat bij gebruik van ENm³ volume de bulkdichtheid van het product bekend moet zijn.

De oplossing die we hebben gebruikt is het installeren van een INADCO Densimeter in de menglijn die elke bunker van de verpakkingsmachine vult en achter elke verpakkingsmachine een checkweegschaal.

Volume berekening in de verpakking

Indien je het volume in liters binnenin de gevulde zakken moet weten, moet je ook weten wat de Bulk Dichtheid van het product in de zak is. In de meeste situaties varieert deze Bulk Dichtheid over een (korte) periode. Dit is vooral het geval wanneer de verpakkingslijn wordt gevoed door een menglijn met een mix van verschillende grondstoffen. De menglijn moet de bunkers van elke individuele verpakkingslijn vullen en daarom draait de menglijn elke keer slechts enkele minuten om de bunker van de verpakkingslijn bij te vullen. Als voorbeeld: als de verpakkingslijn een bunker heeft van 10 ENm³ en de menglijn draait op een capaciteit van 200 ENm³, dan kan de menglijn ongeveer 3 minuten dezelfde mix draaien totdat de bunker van de verpakkingslijn op zijn maximale niveau is. Hoe langer de menglijn dezelfde mix draait, hoe constanter de mix zal zijn. Het vergroten van het volume van de bunker van de verpakkingslijn maakt het mogelijk dat de menglijn langer draait, maar de grond in de bunker zal ook meer samengedrukt worden. Hierdoor ontstaat meer variatie in de gevulde Bulk Dichtheid. Omdat de menglijn in het algemeen tot 8 verpakkingslijnen voedt EN omdat de Bulk Dichtheid van vulling tot vulling verandert tijdens de korte runs, is het nodig om veel metingen van die Bulk Dichtheid te doen. Dit kan handmatig gebeuren, maar dat is zeer tijdrovend. En omdat er zoveel metingen moeten worden gedaan, is het bijna onmogelijk om ze op een nauwkeurige manier uit te voeren.

De Bulkdichtheid

Deze Densimeter is in Europa het meest gebruikte volledig automatische apparaat om Bulk Dichtheden te meten in productielijnen volgens EN12580. Deze gemeten Bulk Dichtheidswaarde kan worden verspreid naar een display bij elke verpakkingslijn, of worden weergegeven op een centrale locatie. Het kan in cijfers zijn, maar voor een optimaal inzicht in de waarden kunnen we ze ook weergeven in een grafisch overzicht.

Omdat we de laatste gemeten waarden per verpakkingslijn opslaan, kunnen de waarden ook worden gemiddeld over de laatste 1000!!! metingen. Dit geeft dus een goed overzicht van de veranderingen in geproduceerde mengsels.

De gebruikte kleuren op het display geven direct inzicht in de feitelijke metingen in relatie tot de vereiste waarden.

Density history of each bagging line
Density history for 4 selected bagging lines shown in a graph.
Density BAR settings
Density BAR settings

De Quantity Checker

Als we het gewicht van elke zak combineren met de werkelijke Bulk Dichtheden, kunnen we het werkelijke volume van elke geproduceerde zak berekenen. Deze grafiek toont aan dat het doseersysteem tijdens het vullen van zak 8-20 niet optimaal was afgesteld voor het product dat op de lijn liep. Hoewel het gemiddelde acceptabel was, was er te veel variatie in het vulniveau. Om te voldoen aan het minimale vulniveau moet het gemiddelde niveau te hoog zijn. Aanpassing van het doseersysteem leidde tot meer gelijkmatig gevulde zakken. Hierdoor was het gemiddelde vullingsniveau aanzienlijk lager, terwijl de zakken met het laagste vulniveau nog steeds voldeden aan de eisen.

Omdat we de laatste 1000 gemeten waarden per verpakkingslijn opslaan, kunnen de waarden ook worden gemiddeld over de laatste 1000!!! metingen. Ook achteraf!. Dit geeft dus een goed overzicht van de veranderingen in geproduceerde mengsels.

De gebruikte kleuren op het display geven direct inzicht in de feitelijke metingen in relatie tot de vereiste waarden. In de onderstaande rechtergrafiek kun je zien (in rood) dat de zakken 15-20 ernstig overgevuld waren. Zak 20 (met de witte pijl in rood) zelfs extreem. Daarna werd er een correctie gedaan, 15 zakken geleden. Het vullingsniveau van de zakken 6-15 (weergegeven in groen) lag al binnen de grenzen die in het recept waren ingesteld. Een tweede correctie bracht het vullingsniveau van de zakken 1-5 precies goed!

Tevreden gebruikers van de INADCO oplossingen

Heeft U vragen?

Neem contact met ons op en laat ons u adviseren!