Online en Inline measuring systems. Bulk Density – Moisture – Volume

SG-Bepaler

Een kleine terugblik

Het meten van de bulkdichtheid volgens de Europese norm EN12580 is in de veen- en potgrondindustrie een dagelijkse bezigheid. In 1999 bepaalde de Europese overheid dat turf en potgrond verhandeld moeten worden op basis van bulkdichtheid en volume. Kortom ENm³-volume in plaats van m³-volume. De reden hiervoor was dat er te veel discussies waren of de juiste hoeveelheid product aan de klant werd geleverd. Wanneer een vrachtwagen volledig was gevuld  in de fabriek van de fabrikant, was het afhankelijk van de afgelegde afstand hoe optisch de vulling van de vrachtwagen was bij aankomst bij de klant. Gebeurde de rit over een mooie schone vlakke weg dan was de vrachtauto optisch helemaal vol. Maar is de weg niet zo vlak en fijn dan is het product in de vrachtwagen bij aankomst meer gecomprimeerd  waardoor er optisch minder in de vrachtauto aanwezig lijkt te zijn. De handel in ENm³-volume zou een einde maken aan de discussies.
In de industrie was het al gebruikelijk om de bulkdichtheid met de hand te meten. Een zware, tijdrovende, onnauwkeurige methode met een 20 liter cilinder, meerdere zeven resulterend en een weegschaal. Deze methode gaf zo’n 1 of 2 metingen per batch. De EN12580 beschrijft in detail hoe u de bulkdichtheid van uw grond kunt bepalen. De methode maakt gebruik van zeven met verschillende mazen. Afhankelijk van het product dat je wilt meten moet de juiste zeef worden gekozen. Het doel van de zeef is om te voorkomen dat de grond van een zodanige hoogte valt, dat de grond die zich al in de cilinder bevindt door de snelheid van de vallende grond wordt samengedrukt. Een zeef regelt ook de hoeveelheid grond die op een bepaald moment als geheel in de cilinder kan vallen. Door deze methode wordt de cilinder zo homogeen mogelijk gevuld.

De INADCO SG-Bepaler

De INADCO SG-Bepaler is een bulkdichtheidsmeter die uit 3 delen bestaat. Een samplermodule, een meetmodule en een subframe om alles aan op te hangen. De samplermodule is een elektronisch aangedreven platte schep die door een verticale productstroom roteert en een kleine hoeveelheid product opvangt. De meetmodule bestaat uit een cilinder met hetzelfde volume als de cilinder die bij de handmatige methode wordt gebruikt. De maatcilinder is gefixeerd gemonteerd op een weegcel. Met een instelbare scheprotatie neemt het schepje monsters uit een verticale productstroom. De schep brengt het verzamelde monster naar de meetcilinder. Boven de meetcilinder wordt het monster tegengehouden zodat het met een verticale snelheid van nul in de meetcilinder valt. Het nemen van monsters wordt herhaald totdat de meetcilinder volledig is gevuld. De monstername zal pauzeren en na de berekeningen zal de schep volledig over de meetcilinder draaien om de bodem te openen. Al het verzamelde monster glijdt uit de cilinder terug in de productstroom. De schep draait terug, sluit de bodem en begint opnieuw met bemonsteren. Het tijdsverbruik van het bemonsteren, berekenen en legen is ongeveer 60 seconden, resulterend in een meting om de 3-5 m³ product. Een veel hoger resultaat vergeleken met de handmatige methode.

Voordelen

Vol automatisch

Consistent en accuraat

Onderhouds arm

Vol automatisch

Tevreden gebruikers van de INADCO oplossingen

SG-Bepaler in aktie

Bulkdichtheidsmeting in potgrond De INADCO SG-Bepaler is gemonteerd in een fabriek die potgrond produceert op basis van mengsels van verschillende soorten turf, meststoffen en andere toevoegingen. Dit resulteert door de zeer reproductieve methode van bemonstering en het gebruikte meetvolume in een hoge kwaliteit van de vochtmeting, wat weer zorgt voor een betere kwaliteit van de potgrond.
Introductie van de INADCO SG-Bepaler De introductie van de INADCO SG-Bepaler in 2000 samen met een INADCO Weegband voor het bepalen van het EN-volume in potgrond

Technische informatie

Enkele specificaties

Minimum

Maximum

Unit

Bulk density

20

2000

g/l

Volume cylinder

-

20

l

Power supply

-

240

V

Power consumption

100

250

W

Measuring cycle

45

70

sec

Beschikbare opties

Heeft U vragen?

Neem contact met ons op en laat ons u adviseren!

Vochtsensor

Wanneer de Densimeter wordt toegepast met de optie vochtsensor noemen we de Densimeter een Vochtmeter I. De zwarte cilinder is vervangen door een dubbelwandige cilinder met daartussen de vochtsensorprobe.

Oppot Referentie unit

De Oppot Referentie kan worden toegevoegd aan de SG-Bepaler voor het meten van de Oppot Referentie. De Oppot Referentie is ontwikkeld door de Nederlandse RHP.

Hoge snelheid

Met de optie Hogere snelheid is de beweging van de gele schop verstelbaar en hoger. Dit zal de totale meettijd met ongeveer 15 seconden verminderen.

Schoonblazen

Met de optie Schoon blazen wordt de software uitgebreid met een uitgang voor een pneumatisch ventiel. Met dit ventiel kan de Densimeter schoon gehouden worden door alle rommel rond de cilinder weg te blazen. U kunt reinigen aan het begin of einde van een batch of elke keer dat een stortgewicht is bepaald. Ook de tijdsduur van het schoon blazen is instelbaar.

Mobiele SG-Bepaler

Met de SG-bepaler in een mobiele uitvoering kunt u de bulkdichtheid overal in uw fabriek bepalen. De mobiele Densimeter kan eenvoudig worden gedemonteerd om het transport te vergemakkelijken. De Mobiele Densimeter is ook uit te breiden met de optie Vochtsensor.

Vochtsensor

Wanneer de Densimeter wordt toegepast met de optie vochtsensor noemen we de Densimeter een Vochtmeter I. De zwarte cilinder is vervangen door een dubbelwandige cilinder met daartussen de vochtsensorprobe.

Oppot Referentie unit

De Oppot Referentie kan worden toegevoegd aan de SG-Bepaler voor het meten van de Oppot Referentie. De Oppot Referentie is ontwikkeld door de Nederlandse RHP.

Hoge snelheid

Met de optie Hogere snelheid is de beweging van de gele schop verstelbaar en hoger. Dit zal de totale meettijd met ongeveer 15 seconden verminderen.

Schoonblazen

Met de optie Schoon blazen wordt de software uitgebreid met een uitgang voor een pneumatisch ventiel. Met dit ventiel kan de Densimeter schoon gehouden worden door alle rommel rond de cilinder weg te blazen. U kunt reinigen aan het begin of einde van een batch of elke keer dat een stortgewicht is bepaald. Ook de tijdsduur van het schoon blazen is instelbaar.

Mobiele SG-Bepaler

Met de SG-bepaler in een mobiele uitvoering kunt u de bulkdichtheid overal in uw fabriek bepalen. De mobiele Densimeter kan eenvoudig worden gedemonteerd om het transport te vergemakkelijken. De Mobiele Densimeter is ook uit te breiden met de optie Vochtsensor.