Measuring Bulk Density, Moisture and Volume

SG-Bepaler

Een kleine terugblik

De SG-Bepaler is een apparaat dat we in 2000 hebben ontwikkeld voor het meten van de bulkdichtheid tijdens de productie van substraten en veen. Maar eerst wat geschiedenis over de SG-Bepaler.

Het meten van de bulkdichtheid volgens de Europese norm EN12580 is in de veen- en potgrondindustrie een dagelijkse bezigheid. In 1999 bepaalde de Europese overheid dat turf en potgrond verhandeld moeten worden op basis van bulkdichtheid en volume. Kortom ENm³-volume in plaats van m³-volume. De reden hiervoor was dat er te veel discussies waren of de juiste hoeveelheid product aan de klant werd geleverd. Wanneer een vrachtwagen volledig was gevuld  in de fabriek van de fabrikant, was het afhankelijk van de afgelegde afstand hoe optisch de vulling van de vrachtwagen was bij aankomst bij de klant. Gebeurde de rit over een mooie schone vlakke weg dan was de vrachtauto optisch helemaal vol. Maar is de weg niet zo vlak en fijn dan is het product in de vrachtwagen bij aankomst meer gecomprimeerd  waardoor er optisch minder in de vrachtauto aanwezig lijkt te zijn. De handel in ENm³-volume zou een einde maken aan de discussies.

Bulk Density meter by hand

In de industrie was het al gebruikelijk om de bulkdichtheid met de hand te meten. Een zware, tijdrovende, onnauwkeurige methode met een 20 liter cilinder, meerdere zeven resulterend en een weegschaal. Deze methode gaf zo’n 1 of 2 metingen per batch.

De EN12580 beschrijft in detail hoe u de bulkdichtheid van uw grond kunt bepalen. De methode maakt gebruik van zeven met verschillende mazen. Afhankelijk van het product dat je wilt meten moet de juiste zeef worden gekozen. Het doel van de zeef is om te voorkomen dat de grond van een zodanige hoogte valt, dat de grond die zich al in de cilinder bevindt door de snelheid van de vallende grond wordt samengedrukt. Een zeef regelt ook de hoeveelheid grond die op een bepaald moment als geheel in de cilinder kan vallen. Door deze methode wordt de cilinder zo homogeen mogelijk gevuld.

De INADCO Densimeter

De INADCO Densimeter is een bulkdichtheidsmeter die bestaat uit 3 belangrijke onderdelen: een meetmodule en een motormodule, en een subframe om de modules aan te monteren. De motormodule is een elektronisch aangedreven schep die door een vallende productstroom roteert en op die manier een klein monster van het product verzamelt. De meetmodule bestaat uit een cilinder met hetzelfde volume als de cilinder die wordt gebruikt in de handmatige EN12580-methode. De meetcilinder is gemonteerd op een weegcel. De schep brengt het verzamelde monster naar de meetcilinder, waar het wordt tegengehouden zodat het met een nul verticale snelheid als startsnelheid in de meetcilinder valt. Deze monstername wordt herhaald totdat de meetcilinder volledig is gevuld. De monstername wordt onderbroken en na de berekening van de bulkdichtheid zal de schep verder over de meetcilinder roteren om de bodem te openen. Alle verzamelde monsters glijden uit de cilinder terug in de hoofdproductstroom. De schep roteert terug, sluit de bodem en begint opnieuw met bemonsteren. Het tijdsverbruik van het bemonsteren, berekenen en legen is ongeveer 60 seconden, wat resulteert in een meting elke 3-5 m³ product. Een veel hogere snelheid in vergelijking met de handmatige methode.
Bulk Density meter

Voordelen

Volledig automatisch

Reproduceerbaar

Onderhoudsarm

Accuraat

Tevreden gebruikers van de INADCO oplossingen

SG-Bepaler in aktie

Bulkdichtheidsmeting in potgrond

De INADCO SG-Bepaler is gemonteerd in een fabriek die potgrond produceert op basis van mengsels van verschillende soorten turf, meststoffen en andere toevoegingen.

Dit resulteert door de zeer reproductieve methode van bemonstering en het gebruikte meetvolume in een hoge kwaliteit van de vochtmeting, wat weer zorgt voor een betere kwaliteit van de potgrond.

Introductie van de INADCO SG-Bepaler

De introductie van de INADCO SG-Bepaler in 2000 samen met een INADCO Weegband voor het bepalen van het EN-volume in potgrond

Technische informatie

Enkele specificaties

Minimum
Maximum
Unit
SG-Bepaler
20
2000
g/l
Volume cilinder
-
20
l
Voeding
-
240
V
Vermogen
100
250
W
Meetcyclus
45
70
sec

Enkele opties

Heeft U vragen?

Neem contact met ons op en laat ons u adviseren!

Moisture sensor

When the Densimeter is applied with the option moisture sensor we call the Densimeter a Moisturemeter I. The black cilinder is replaced with a double wall cilinder with in between the moisture sensor probe.

Potting Reference unit

The potting reference can be added on the Densimeter for measuring the potting reference that is developed by the dutch RHP.

Higher Speed

With the option Higher Speed the movement of  the yellow shovel is adjustable and higher. This will decrease the total of measurement time around 15 seconds.

Cleaning

With the option Cleaning the software is extended with an output for a pneumatic valve. With this valve the Densimeter can be held clean by blowing all the haserd around the cilinder away.

You can clean on the start or end of batch or every time a bulk density is determined. Also the duration is adjustable.

Mobile Densimeter

With the Densimeter in a mobile version you can determine the bulk density anywhere you want in your factory. The mobile Densimeter can be easily disassembled to make it easier for transportation.

The Mobile Densimeter can also be extended with the option Moisture Sensor.