Measuring Bulk Density, Moisture and Volume

Oppot referentie

Potting Reference

De Oppot-eenheid is een uitbreiding op de INADCO Densimeter en INADCO Vochtmeter I. Na de bemonstering en metingen zal de kegel naar beneden zakken. Een sensor in de hijsbalk kijkt naar de spanning van de hijssnoer. Een afstandssensor meet de afgelegde afstand van de kegel.

Wanneer alle spanning in het hijssnoer is losgelaten, begint de meting van de Oppot referentie en wanneer de Oppot referentie is bepaald, wordt de kegel weer omhoog getild zodat het schepje de onderkant van de kegel kan schoonmaken.

Om de meetsequentie te beëindigen, wordt de kegel teruggetild naar zijn startpositie. De cilinder zal worden geleegd en als het startsignaal nog aanwezig is, zal de bemonstering worden hervat.

Conus

Afstandsensor

Hijsen

Demonstratie

Heeft U vragen?

Neem contact met ons op en laat ons u adviseren!