Online en Inline measuring systems. Bulk Density – Moisture – Volume

Oppot referentie

De Oppot Referentie-unit is een uitbreiding op de INADCO Densimeter en INADCO Moisturemeter I. Na de monstername en de metingen voor bulk dichtheid en vocht gehalte zakt de conus naar beneden. Een sensor in de hijsbalk kijkt naar de spanning van het hijskoord. Een afstandssensor meet de afgelegde afstand van de conus.

Zodra het hijskoord slap hangt, begint het meten van de Oppot referentie en wanneer de Oppot referentie is bepaald, wordt de conus weer omhoog getild om met behulp van het schepje de onderkant van de conus te reinigen.

Om de meetreeks te beëindigen, wordt de conus terug naar zijn startpositie getild. De cilinder wordt geleegd en indien het startsignaal nog steeds aanwezig is, wordt de bemonstering hervat.

Conus

Afstandsensor

Hijsen

Demonstratie

Heeft U vragen?

Neem contact met ons op en laat ons u adviseren!