Measuring Bulk Density, Moisture and Volume

Doseren in BigBale

Probleem in vullen van BigBales
De meeste BigBalers maken Bales op basis van looptijd of maken gebruik van één of meer niveaumelders. Dit geeft echter tot gevolg dat de Bales niet gelijkvormig en met eenzelfde vastheid uit de Baler komen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat wanneer er wordt gevuld op basis van niveau de manier waarop het product in de Baler terecht komt sterk kan varieren, en dus de niveaumelder eerder of later schakelt. Het ene product wordt tegen de tegenoverliggende wand gestort en een ander product kan in het midden van de schacht vallen. Wordt de Baler wordt gevuld op tijd-basis dan is de bandbelading heel belangrijk. Bij grovere producten wisselt deze meestal ook sterk. Is de bandbelading laag dan krijg je Bales die te “los” worden geperst en is de bandbelading te groot dan krijg je teveel product in de Bale waardoor deze te vast wordt geperst. Bij beide systemen leidt dit tot Bales die “omvallen” of die verschillen in hoogte.

De Oplossing
Ons systeem zorgt ervoor dat de Baler wordt gevuld op basis van gewicht. Hierdoor is de afhankelijkheid van bandbelading en/of de manier van storten in de Baler volledig verdwenen. Elke Bale wordt met dezelfde hoeveelheid materiaal gevuld en krijgt hierdoor steeds dezelfde vastheid.

Voordelen

Niet afhankelijk van bandbelading

Even hoge bales

Geen afhankelijkheid van het vallen in de balenpers

Gelijk geproduceerde bales

Tevreden gebruikers van de INADCO oplossingen

Heeft U vragen?

Neem contact met ons op en laat ons u adviseren!