Measuring Bulk Density, Moisture and Volume

Media

2019

Saving money in the potting soil and substrate industry. Not by working harder but by working smarter

Taal: Engels
Bron: INADCO Whitepaper, editie Januari 2023

Gangbaar is dat zakgoed tussen de 5 en 10 % overvuld worden om verschillende redenen. En in bijna alle gevallen wordt deze overvulling gratis weggegeven. Benieuwd wat hier de financiele gevolgen van zijn? …

2022

Meten = accuraat weten en controleren wat je meet

Taal: English
Bron: FCI digital magazine, edition Januari 2022

INADCO is een van Europa’s toonaangevende ontwikkelaars, fabrikanten en distributeurs van meetapparatuur, in de Horticulturele sector sinds 1996. De bedrijf reputatie is gebaseerd op geavanceerde technologie die wordt gebruikt voor de meest nauwkeurige controle en het meten van de bulkdichtheid en het vochtgehalte van groeimedia.

2019

Meetspecialist groeit mee met in de markt

Taal: Dutch
Bron: Bulk magazine, volume 27, edition 7

INADCO is met zijn meetapparatuur de instrumentatiepartner in de potgrondindustrie. Door in te spelen op nieuwe behoeften van de klant heeft het bedrijf zijn portfolio uitgebreid naar een compleet programma met innovatieve apparatuur voor de betrouwbare meting van de bulkdichtheid, vochtgehalte en doorstroming van inhomogene bulkgoederen.

2015

Innovative Moisture Measurement Technology by INADCO

Taal: Engels
Bron: website pecm.co.uk

INADCO Moisture Measurement BV gevestigd in het Nederlandse Eersel breidt uit met hun innovatieve vochtmeters. Nieuw is de Moisturemeter II waarvoor patent is aangevraagd. Met de Moisturemeter II kunnen de gebruikers continu de vochtigheidsgraad meten.

2014

Volume_klachten_behoren_tot_het_verleden

Taal: Nederlands
Bron: Solids Processing, jaargang 22, editie 2

Vrachtwagens rijden af en aan bij Jiffy. De aanvoer van veen en turf, afkomstig uit de Baltische staten, Zweden en Duitsland, vindt dagelijks plaats. Daarnaast vertrekken iedere dag vele vrachtwagens naar nationale en internationale bestemmingen met het eindproduct. Jiffy bewerkt en mengt grondstoffen tot hoogwaardige substraten voor telers. “De logistiek vormt het leeuwendeel van onze kostprijs dus zoeken we continu naar verbeteringen. De big bale persinstallatie is dan ook een ware vooruitgang”, zegt Roelof Buisman, manager substraten.

_dsc5259
Continue vochtmeting van biomassa voor betere energie-inhoudgegevens

Taal: Nederlands
Bron: Algemeen persbericht

INADCO Moisture Measurement BV gevestigd in Eersel lanceert hun innovatieve Moisturemeter II tijdens de World Bioenergy 2014 Conference and Exhibition die loopt van 3 juni tot 5 juni. De Moisturemeter II, waarvoor patent is aangevraagd, stelt de gebruikers in staat om continu metingen te doen van het vochtgehalte van biomassa. Daarnaast zal de Moisturemeter II ook realtime informatie geven over de calorische waarden van de gebruikte biomassa.

2013

Vochtmeting als integraal onderdeel van het productieproces

Taal: Nederlands
Bron: Bulk magazine, jaargang 21, editie 5

INADCO Moisture Measurement verbreedt het product- en serviceaanbod. De focus blijft op vochtmeting, maar steeds vaker worden procestechniek en totaaloplossingen geleverd. Hierbij worden geïntegreerde systemen ontwikkeld waarin installaties, procesbeheersing en vochtmeting worden samengevoegd tot efficiënte productiemiddelen. Hiervoor worden door INADCO zelf ontwikkelde technologieën en systemen gebruikt.

INADCO Vochtmeettechnologie gebruikt in Zweeds onderzoek

Taal: Engels
Bron: General press release

De Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen (SLU) heeft in samenwerking met het Zweedse onderzoeksbureau Energidalen AB in februari 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bepalen van het vochtgehalte in biomassa met het INADCO vochtmeetsysteem ten opzichte van de droogoven volgens de Europese norm (EN 14774-1: 2009).

Energidalen en INADCO testen samen in Zweden voor het online meten van vochtgehalte

Taal: Engels
Bron: General press release

INADCO Moisture Measurement, een bedrijf uit Nederland, gaat in Midden-Zweden een serie testen doen met hun vochtsensor voor houtachtige biomassa. INADCO is een technologieleverancier die een uniek en revolutionair nieuw hoogfrequent meetsysteem heeft ontwikkeld, speciaal ontworpen om het vochtgehalte te meten in ruwe inhomogene producten zoals biomassa (bijv. Biobrandstoffen, bosresten). Hun technologie maakt het mogelijk om direct het vochtgehalte te meten, in tegenstelling tot het gebruik van de droogstoof methode, die pas na 24 uur een vochtig meetresultaat geeft.

2012

Universele, mobiele online vochtmeting

Taal: Nederlands
Bron: Bulkgids.nl

INADCO-WEMO introduceert een mobiele, online vochtmeter. Met de meetopstelling kunnen diverse bulkproducten, zoals granen, diervoeder en meel, bij de bedrijven zelf op vochtpercentages worden getoetst, om zo de mogelijkheden voor kostenbesparing en kwaliteitscontrole te demonstreren.

2011

INADCO regelt mengverhouding champigon-dekaarde

Taal: Nederlands
Bron: Bulkgids.nl

Hoe regel je twee sterk fluctuerende materiaalstromen veen en schuimaarde tot een homogene dekaarde voor het telen van champignons? Op deze vraag van dekaarde-leverancier Topterra kom INADCO een passend antwoord geven. Enkele bandtransporteurs werden wegend opgesteld en dankzij technologie van INADCO was het mogelijk om de fluctuerende materiaalstromen betrouwbaar te meten en bij te sturen.