Measuring Bulk Density, Moisture and Volume

Continue vochtmeting van biomassa voor betere energie-inhoudgegevens

INADCO Moisture Measurement BV gevestigd in de Nederlandse stad Eersel neemt voor de vijfde keer deel met hun innovatieve vochtmeters aan de 22e European Biomass Conference and Exhibition 2014 die van 23 tot 26 juni in Hamburg, Duitsland  loopt. Nieuw dit jaar is de Moisturemeter II waarop patent is aangevraagd. De Moisturemeter II stelt gebruikers in staat om continu metingen te doen van het vochtgehalte van biomassa. Daarnaast zal de Moisturemeter II ook realtime informatie geven over de calorische waarden van de gebruikte biomassa.

INADCO is sinds 2000 marktleider in Europa voor apparatuur die de bulkdichtheid van potgrond en turf meet volgens de Europese norm EN12580. Aanvankelijk werd de INADCO Moisture Measurement Technology ontwikkeld voor gebruik in deze potgrond- en veenmarkten en dit leidde tot de ontwikkeling en introductie van de Moisturemeter I in 2006.

Gebaseerd op de principes van de Moisturemeter I, is de Moisturemeter II een nieuwe innovatie die de technologie beschikbaar maakt voor het brede scala aan gebruikte biomassamaterialen en de meer industriële toepassingen van biomassa-achtige energiecentrales.

Momenteel kampen Biomassa-installaties met het probleem van veranderende vochtpercentages. Hoe hoger het vochtpercentage in de Biomassa, hoe lager de energie opbrengst in de ketel, aangezien het water in de Biomassa vereist dat de installatie meer energie opwekt voor verwarming en verdamping. Voor een zo hoog mogelijk rendement dienen bij wisselende vochtpercentages altijd de regeling van het verbrandingsproces in de ketel te worden aangepast. Als de regeling niet goed wordt afgesteld, zal de opbrengst van de Biomassa dalen en de uitstoot van Koolmonoxide en NOx toenemen.

De nieuwe Moisturemeter II is uitgerust met een transportband met een geïntegreerde bandweger. Hierdoor kan de Moisturemeter II biomassa meten terwijl deze in de ketel wordt gevoerd. Dit in combinatie met de modernste lasersensortechnologie garandeert onmiddellijke informatie zoals:
  • Massastroom
  • Stroom van vaste stoffen
  • Stroom van water
  • Vochtpercentage, actueel en binnen batch
  • Temperatuur van het product
  • Totale massa, per batch en levensduur
  • Bulkdichtheid, actueel en in batch
  • Realtime calorische waarde van de droge stof (in combinatie met de brandstofwaarde)

Gevraagd naar de nieuwe innovatie zegt de CEO van INADCO Theo Coolen: “Het is heel spannend dat de technologie die ons tot marktleider in andere markten heeft gemaakt, nu is geëvolueerd tot de meest nauwkeurige biomassa-meetapparatuur op de markt. We zijn erg enthousiast om de Biomassa-industrie met onze expertise en oplossingen bij te staan in het realiseren van een hogere output tegen lagere kosten zowel vanuit financieel als vanuit milieuoogpunt ”.

Meer informatie